Reflektion

img_8908

I mötet med någon annans tankar och perspektiv skapas något nytt.

I vårt dagliga arbete med eleverna genomsyrar strategin Reflektion alla moment i verksamheten. Vårt strävansmål är att eleverna ska använda sig av reflektion i sitt eget lärande.  Reflektionen syftar till att utmana och utveckla elevernas lärande och ge dem ett metakognitivt perspektiv. Den tränar även förmågor som koncentration, samarbete, uthållighet, problemlösning, fokus, att föra resonemang, muntlig kommunikation, perception och empati.

När vi reflekterar tillsammans med barnen gör vi det i olika konstellationer, hel/halvgrupp, en till en, små grupper osv. Vi reflekterar för att kartlägga förkunskaper, som del i pedagogisk dokumentation, som fördjupning av kunskap, som utmaning i lärandet eller som en stor del i värdegrundsarbetet genom att behandla aktuella situationer som uppstår i gruppen. Viktigt i reflektionen är att man ser och hör varandra, lyssnar aktivt, anstränger sig för att delta och förstår att alla tankar har ett värde.

.img_8110     Matematisk reflektion

Utifrån elevernas reflektioner skapas material och tankar att vidareutveckla i de olika arbetsområdena. Detta tar vi pedagoger med oss som utgångspunkt för vidare planering av verksamheten och egen kollegiala reflektion.


Prenumerera på nya blogginlägg