Förutsätta kompetens

 

Alla som ingår i vår verksamhet äger sin egen kompetens.  Alla är olika och detta är viktigt att tillåta. Det berikar verksamheten när olika kunskaper och tankar möts. Eleverna får möjligheter genom samtal och kommunikation att spegla sig i sin egen och andras kompetenser. När de förväntas ställa hypoteser, uttrycka tankar, ingå i olika positiva relationer, får diskutera och kunna skapa nya kunskaper växer deras självbild och självförtroende.

Dokumentationens roll

Vi ger eleverna olika möjligheter till att dokumentera och utvärdera sina egna insatser, samt använder dokumentationen i fortsatta resonemang. Då kan vi enkelt bygga på kunskaperna och få dem att växa. På bilden ovan dokumenterar en elev sitt bygge. Tillsammans tittar vi på dokumentationen och sätter språk på det som skett, ur ett matematiskt/språkligt/tekniskt synsätt. Genom dessa samtal, utifrån dokumentation, synliggör vi för eleven dennes kunskap och utveckling och skapar förutsättningar för ett vidare perspektiv.

Lita till sin förmåga

En morgon satt eleverna med mandalas för att träna finmotorik. En av eleverna valde som målbild ”lyssna aktivt”. När vi frågade eleven hur den tänkte runt det som mål i den pågående aktiviteten, svarade eleven ” Jag lyssnar på mina egna tankar”. Eleven var här medveten om att för att kunna utveckla sin förmåga behöver den strategier och en av dessa strategier var att våga lita på sig själv. För att komma till denna insikt måste eleverna känna och uppleva att pedagogerna litar på deras förmåga och kompetens från det första mötet. Hjort och Furenhed skriver om gynnsamma lärmiljöer och vad de genererar. Lärarens ledarskap är avgörande för hur detta fungerar i praktiken ( Hjort och Furenhed, s.28, 2016)

I styrd och fri aktivitet är eleverna medvetna om att det är deras genomtänka svar som förväntas komma fram. Fokus ligger på resonemanget, de fem förmågorna och hur det kopplas till deras svar.

Skolgården. Värdegrundsarbete.

 

Referens:

Simon Hjort och Ambjörn Furenhed, Effektiv undervisning Meningsfullt lärande. 2016, Natur och Kultur

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *