Lärande lek

Vallastaden är en helt ny stadsdel i Linköping, under uppbyggnad. Där pågår många olika projekt och barnen möter nya intryck varje dag. Grundskolan har valt att arbeta tematiskt med Vallastaden som inspiration. Alla barn och pedagoger har tillsammans besökt området för att få intryck, lära sig om entreprenörskap och få ta del av tankarna kring att bygga upp en ny stadsdel. Sedan har vi påbörjat temat på skolan med att barnen själva får skapa Vallastaden på olika sätt. De har fått måla något de kopplar ihop med stadsdelen, för att skapa en gatubild.  De har fått(och kommer få)  bygga i olika material.

Barnen reflekterar mycket över att alla byggnader är olika, att det skulle kunna bo många olika människor i dem, med olika bakgrunder och förutsättningar. Liksom på vår skola ska alla få ha en självklar plats.

Vi diskuterar samhällsfunktioner och samhällsnormer, demokratiska förhållningssätt, kollektivet och jaget.  Teknik, naturvetenskap och matematik behandlas i diskussioner och hypoteser om byggnadsstilar, materialval, bärighet och hållbar utveckling.

Allt detta utförs i förskoleklass med leken i centrum. Nedan har vi genom konstruktionslek byggt upp expot (Vallastaden 2017)som precis varit.

I leken kan alla vara delaktiga, alla inkluderas och allas tankar beaktas. De sociala normerna blir naturliga att diskutera i turtagning och samspel. En god strategi för leken är den dynamiska tanken, att våga använda sin egen kreativitet samt att låta sig inspireras av andra. Den lärande leken är en strategi för lärande men också för undervisning. Som pedagog har vi alltid en medveten tanke om vad leken genererar i form av kunskap och utmaning. Det gäller att skapa relevanta förutsättningar.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *