Multimodalitet

Modalitet

En resurs för att skapa mening och erfarenhet i en situation (Ebbelind och Palmér,2016)

Att arbeta multimodalt innebär att medvetet behandla ett ämne från olika utgångspunkter, med olika material. Exempel på modaliteter är ljud, ljus, bild, text, material, tal och rörelse.

I detta fall arbetar vi utifrån bilderboken ”Om du skulle fråga Micha”. Vi har bearbetat texten med hjälp av Ipad och projektor för att tillsammans föra textsamtal. I samtalen har vi diskuterat innehållet i boken, analyserat bilder och text, funderat över ord och deras betydelse samt ur ett samhällsperspektiv diskuterat händelserna i boken. I samtalen får analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan ta stor plats.

 

Delar av boken får sedan flytta in i tekniken och matematikens värld. Michas båt var gjord av papper, den var inte stadig och det var en farlig resa Micha var tvungen att göra. Hur kan vi konstruera båtar som håller, som är stadiga? Båtar, där figurer vi sedan kommer skapa, kan få resor olika den som Micha fick?  Vad krävs för att båten ska bli stadig? Symmetri, materialåtgång, hållbarhet mm diskuteras.

Här använder eleverna sin procedurförmåga(problemlösningsförmåga) för att bygga den båt som blir just deras. Vi tränar på att kunna inspireras av varandra, att våga prova nya lösningar, spara det som känns bra och bygga vidare på det. Eleverna tränar sig i att lita till sitt eget entreprenörskap. Arbetet får ta tid, vi pausar ibland och fortsätter en annan dag.

Parallellt med byggandet målar barnen bilder av båtar. De får då lyssna på havsljud, vattenljud och diskutera båtens egenskaper i vattnet. Komposition av bilden diskuteras, hur ser det ut vid vatten, hur ser horisonten ut, var möts hav/land/himmel?

Läroplanen säger:

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

-Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

-Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

-Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter (barnkonventionen).

-Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

-Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker

Barnens samtal och frågor gör att vi plockar upp andra texter, från andra tider som går att relatera till den ursprungliga texten. Det tematiska arbetet går vidare.

 

Referenser:

Bergentholtz Björn, Vasagrisen, 2000. Rabén och Sjögren

Ebbelind Andreas och Palmér Hanna, 2016. Förskoleklassens metodik, upptäck och utforska matematik. Natur och Kultur

Lgr 11. Skolverket

Sjögren Viveka, Om du skulle fråga Micha. 2015. Kabusa Böck


Prenumerera på nya blogginlägg

En kommentar till “Multimodalitet”

  1. Många intressanta tankar själv deltar jag nu i läslyftet och jag tror att även ni gör det, känner igen de frågor som lyfts. Det är för mig mycket berikande att få läsa och ta del av era tankar och utifrån dem reflekterar jag vidare. Stort tack för en mycket bra blogg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *