Övergångar

Nu har det snart gått ett läsår. Vi började skriva denna blogg i höstas utifrån den barngrupp och den process vi befann oss i då. I bloggen behandlar vi mycket av det som gör vår profession så komplex. Att skapa trygga elever och grupper, där lärandet står i fokus är ingen lätt uppgift. Det är viktigt att som pedagog vara insatt i det som sker i elevgruppen, i dess lärande och i individen som ingår i gruppen. Det är där vi kan skapa förutsättningar för maximalt lärande.   I och med det vill vi lämna en kommentar till det som står inför dörren nu, med överlämningar och den obligatoriska förskoleklassen.

Samma konstnär, ett förskoleklassår i mellan.

Allting börjar och slutar med en övergång. Under sin förskole- och skoltid kommer varje elev att i genomsnitt genomgå 6 olika övergångar mellan skolformer och stadier.  Dessa övergångar ska vara gynnsamma för elevens lärande och självbild. Det relationella förhållningssättet blir en viktig pusselbit för att börja bygga ett lärandeklimat som gynnar alla.

En bra övergång kräver ett gott samarbete över gränserna mellan pedagoger och skolformer. Vi måste förvänta oss insyn i varandras verksamheter samt diskutera och komma fram till gemensamt vilket lärande som ska vara i fokus. Vad ska lämnas över om eleven, hur ska detta göras, vilka ska vara delaktiga? Hur gör vi eleven delaktig i överlämningen och hur bemöter vi eleven när den kommer in i den nya verksamheten.

De strategier som används i överlämnande verksamhet  och som fungerar bör finnas som grund i överlämningen. Ingen elev ska behöva börja om vid en övergång utan kunna fortsätta sin progression i sitt lärande.

En bemötande pedagog måste visa nyfikenhet inför den nya eleven, och visa på vikten av den nya eleven i den nya miljön. I det finns också de förväntningar som finns på eleven utifrån förutsättningarna i den nya miljön. Dessa förväntningar måste vara tydliga och väl kommunicerade. I den nya miljön måste det förväntas att eleven är och får vara sitt bästa jag. Negativa upplevelser ska få lämnas bakom eleven.

Ett önskemål inför den obligatoriska förskoleklassen är att elevens individuella utvecklingsplan påbörjas i förskoleklass. Kunskaperna eleven tillägnar sig i förskoleklassen blir av vikt för det fortsatta arbetet i år 1.  Mål och strategier kan på så sätt utvecklas och kopplas till vidare lärande. Skolverkets IUP behöver revideras och anpassas till förskoleklassens verksamhet.


Prenumerera på nya blogginlägg

2 reaktioner till “Övergångar”

 1. Jag vill bara kort säga att jag med stort intresse och beundran följer ert arbete och era tanker kring lärande! Jag är djupt imponerad.
  Tack!

  1. Hej Madeleine,
   vad roligt att du läser bloggen! Vi brinner för det här och vill gärna vara med i debatten om hur våra elever kan utveckla och utvecklas i sitt lärande och hur vi som pedagoger skapar de bästa förutsättningarna för just detta.
   /Anna och Cathrine

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *