Sammanfattning av året som gått

Nu har skolan slutat för året och vi som författar denna blogg kommer i höst att undervisa på olika håll i skolan. Vi vill sammanfatta det som skett under detta år utifrån ett skolkultur- och utvecklingsperspektiv.

Grunden för den skolkultur och den undervisning som vi börjat bygga detta år har varit progression. Frågor som hur, när, vad och varför har varit viktiga för att skapa upplevelser hos eleverna att lärande är lustfyllt och viktigt. Den gemensamma upplevelsen av lärande och kunskap har skapat elever som förstår och ser vikten av att använda sig av varandra i sitt lärande. Det skapar en hållbarhet i strukturer och strategier för att äga sitt eget lärande. Strategierna kan hela tiden utvecklas med hjälp av reflektion och nya utmaningar. Genom återkoppling har eleverna kunnat analysera sitt eget lärande, det har synliggjorts för dem och de kan utifrån detta adaptera sina strategier till olika situationer. Detta skapar meningsfulla sammanhang för eleverna.

För oss har det varit viktigt under detta året att skapa känslan hos eleverna att lärande är det som är i fokus. Det ska vara självklart att vara målmedveten och att alla har olika mål, strategier och utmaningar. Anpassningar  är en del av lärmiljön och självklara i undervisningen, de är inte något extra som vi tillför utan en del av det som sker och som möjliggör ett gott lärandeklimat och en god lärmiljö. Förutsättningarna för att färdigheter ska kunna tränas på och utvecklas ligger i att undervisningen och lärmiljön anpassas utefter de individer som finns i den.

Likväl som att anpassningarna är självklara i vår miljö är också relationsskapandet självklart. Relationer måste underhållas och tillåtas växa, förväntningarna på goda relationer måste vara hög från både pedagoger och elever och det har vi lagt mycket energi på under året. Att ha människor omkring sig som ser dig som en tillgång och bekräftar dig skapar motivation i lärandet och det har vi sett under året. De har visat stor respekt för varandras tankar, efterfrågat kamratåterkoppling och tagit del av varandras lärande med nyfikenhet och glädje. Det lågaffektiva förhållningssättet från oss pedagoger har möjliggjort att den dynamiska tanken i gruppen och hos individen har fått växa.

När det gäller arbetssätt har ämnesövergripande undervisning och multimodala hjälpmedel varit en styrka för oss under året. Dessa sätt tillåter oss att koppla ihop olika delar i traditionell undervisning och undervisande lek. Att arbeta ämnesövergripande och multimodalt främjar lärande på många olika sätt, alla elever kan hitta meningsfulla sammanhang där lärandet utvecklas.

Vi ser att vi har en elevgrupp där alla känner glädje och nyfikenhet inför att nu gå vidare i skolan. Vi har lyckats!

Tack för att ni läst bloggen, vi återkommer i någon form i höst.

Cathrine och Anna

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *