Växa genom språket

Delaktighet genom att spegla sin tanke med andra, i den proximala utvecklingssonen, är förutsättningar för lärande. Vår undervisning lägger fokus på rätten till utmaning på individnivå. För att alla ska kunna vara delaktiga och reflektera tillsammans behöver vi ge förutsättningar att kunna delta i samtalet. Vi måste erbjuda var och en tid på olika sätt att sätta sig in i det ämne vi ska behandla. För vissa betyder det att förberedas genom att möta t ex en text/ film vid fler tillfällen, samtala, för att skapa förförståelse och god delaktighet. För andra kan utmaningen innebära en fördjupad uppgift efter reflektionstillfället. Genom att uppleva textens budskap i olika sammanhang, genom olika uttryckssätt som skapande, utomhuspedagogik, fysisk aktivitet, musik och motorik, befästs språket och språkförståelsen. Nästa utmaning blir då att använda språket i nya sammanhang.

Vi delar ofta gruppen i mindre grupper för att kunna föra reflekterande samtal där alla får samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar. Vi arbetar med språkljud och språklekar utifrån elevernas erfarenheter av språket. Vi jobbar mycket med samtal en till en, eller i bikupemodell där vi kan fördjupa oss i samtalet, texten och momentet vi ska eller har behandlat.

Vi låter också samtalen ta mycket tid. I samtalen är känslor, tankar och idéer om ämnet viktiga pusselbitar. Samtal går att ha om allting, inget ämne undviks utan lyfts utifrån det som vi vuxna planerat, det som sker i elevgruppen eller andra händelser som skett i elevens närhet eller omvärlden.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *