Växtkraft

Vallastadens skola är en övningsskola i Linköpings kommun. Det innebär att det ingår i uppdraget som pedagog på skolan att handleda studenter på lärarprogrammet under deras vfu-perioder.

Vi på Vallastadens skola önskar att våra elever uppfattar de studenter som finns hos oss, som pedagoger i verksamheten. Studenterna uppmanas att leda verksamheten framåt tillsammans med ordinarie pedagoger under en överenskommen period. Målet är att de ska växa i sin pedagogroll, de ska få möjligheter att träna didaktik och olika förmågor som behövs i ledarskapet och undervisningen. Varje student bör lämna vfu med en förståelse för sin egen progression under den aktuella perioden samt kunna koppla processen till ett större sammanhang.

Vi måste göra verksamhet tillgänglig för våra studenter och visa dem tillit. Studenten har rätt att känna tillhörighet utifrån sin roll och dennes lärande är lika viktigt som elevernas och pedagogernas. För oss innebär det att:

  • Vi är pålästa och förberedda på studentens uppgift och vfu-period
  • Vi har ett inledande samtal med studenten där vi kommer överens om förväntningar och roller. I samtalet kartlägger vi även möjligheter för undervisning i verksamheten under perioden.
  • Vi förväntar oss att studenten visar nyfikenhet och intresse för verksamheten. Studenten kan förvänta sig att vi visar den nyfikenhet och intresse.
  • Vi planerar verksamheten tillsammans med studenten samt förväntar oss att den kan utveckla planeringen vidare.
  • Vi erbjuder många tillfällen för reflektion och återkoppling och ser samtalet som en viktig del av handledningen.
  • Studenten bör finnas i sammanhang, under vfu-perioden, där reflektion tillsammans med andra studenter kan möjliggöras, och ingå i ett kollegialt lärande studenterna emellan.

Samarbetet med universitetet pågår kontinuerligt på Vallastadens skola,  vi är en viktig del av lärarutbildningen under studenternas vfu. Den återkoppling vi får från våra studenter är att de känner sig delaktiga i vår verksamhet och att de är undervisande pedagoger hos oss.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *